O nás

  • Kdo jsme?  Skupina mladých lidí od 13 do 17 let.
  • Kde se scházíme?  V Třanovicích v evangelickém kostele, v modré místnosti nahoře.
  • Kdy?  Každý pátek v 18:00.
  • Proč?  Protože se chceme dozvídat více o Bohu a poznávat Ho i sebe navzájem.
  • Naše hymna:   Mé srdce před tebou jásá
  • Naše ústava:  Římanům 12. kapitola
  • Naše heslo:  "Jeden za všechny a všichni za jednoho"
  • Naše vlajka:  Symbolizuje víru (kříž), naději (kotva) a lásku (srdce) podle verše: "Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska." 1. Korintským 13:13 B21

Seznamte se! :D