Různé


DOROSTOVÝ ZIMNÍ POBYT "Nýdek 2018" - organizační informace

Kdy: 1.2. - 4.2. 2018 (čtvrtek - neděle)

Kde: Chata Hluchova - Nýdek č.p.285

Téma: Znovuzrození

Odjezd tam: Sraz 1.2. (čt) v 17.00 hod. u kostela v Třanovicích na horním parkovišti. Doprava

osobními auty do Nýdku. Osobní věci se musí dopravit auty spolu s dorostenci.

Odjezd zpátky: Odjezd z Nýdku 4.2. (ne) v 15.00 hod, příjezd do Třanovic v cca 15.30 hod.

Doprava osobními auty.

Cena: Jednotlivci 700 Kč, sourozenci 600 Kč, konfirmande 500 Kč. Aby byla cena pobytu takto nízká, je potřeba ochotné spolupráce s rodiči, zejména pak při odvozu a přívozu dorostenců z místa pobytu.

Co vzít s sebou: Teplé oblečení, přezůvky, prostředky osobní hygieny, osobní léky,

průkazku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz (kdo má), Bibli, psací potřeby, malý obnos

peněz, ping-pongovou pálku, společenské hry......

Co nebrat: Cennosti, velké sumy peněz, spotřební elektroniku, zbytečné věci. Jídelní nádobí, hrníčky

a příbory jsou na chatě. Stejně tak i ložní prádlo.

Na chatě a v okolí není v dosahu žádná mobilní síť. Pro akutní případ je k dispozici pouze pevná linka: 558 356 222.

Kontakt: Libor Biolek 608 119 069

                 Kamil Tomiczek 604 110 51

Rozpis skupinek

Vedení : čtvrtek a neděle

Služba : pátek

Ondra D.

Martin

Matouš

Iva

Katka

Natka

Elizabeta

Filip

_________________________________________

Vedení : pátek

Služba : sobota

Timotej

Adam W.

Mateusz

Tomáš

Daniela

Miriam

Eliška

Jakub R.

_________________________________________

Vedení : sobota

Služba : čtvrtek a neděle

Ondra Ch.

Dominik

Gedeon

Janka

Nela

Markéta

Jakub Sz.

Radim

Témata na skupinky

Znovuzrození

Čtvrtek 1.2. Téma: No connect

 • Boží stvořitelský záměr s člověkem. (1.Mojž. 1,27)
 • Neposlušnost Bohu je první hřích člověka a začátek vlády satana nad světem. (1.Mojž. 3)
 • Přímý vztah Stvořitele a stvoření se zpřetrhal. (Řím. 5,12)
 • Realita hříšnosti každého člověka a oddělenosti od Boha.
 • Trestem i důsledkem je smrt. (Řím. 6,23)

Pátek 2.2. v 17:00 hod. Téma: Otrokářská společnost

 • Hřích člověka zotročuje. Člověk dělá mnohdy to, co sám nechce dělat a přesto dělá. Řím. 7,18-24)
 • Přirozený člověk není schopen přinášet "ovoce Ducha", ale jen "ovoce těla." (Gal. 5,16-26)
 • S čím máme jako dospívající lidé problémy (v čem, v jaké oblasti hřešíme)?
 • Hříšné jednání sebou často přináší i neodstranitelné negativní důsledky. (2.Sam.11-12,25)

Sobota 3.2. v 17:00 hod. Téma: Boží milost

 • Hříšní se nemůžeme líbit Pánu Bohu.
 • Hříšní, bez očištění nemůžeme vejít do nebe. (Zjevení 21,27)
 • Předpokladem pokání je skutečné uvědomění si vlastní hříšnosti a nutnosti "s tím něco dělat". (Lk 19, 1-10)
 • Pokání z hříchů a přijetí zástupné obětí Ježíše Krista je jedinou možností, jak přejít ze smrti do života. (Řím. 5,6-10; Řím. 10,9-11)
 • Bůh může odpustit každý hřích. (Iz. 1,18; 1. Jan. 1,9)
 • Bůh volá člověka k sobě, chce opět navázat vztah. Bohu na nás záleží. Klepe na dveře našeho srdce. (Ef. 2,1-10; Zjevení 3,20)
 • Výzva ke znovuzrození.

Neděle 4.2. v 9:00 hod. Téma: Ke startu připravit, pozor, start

 • Znovuzrození není samo o sobě cíl, ale nutný začátek života s Bohem. (Ef. 4)
 • Život znovuzrozeného člověka doprovází Duch Svatý (Řím. 8,14-17)
 • Život křesťana není nutně bez problému a protivenství (versus teologie prosperity). (Jan 15,20)
 • Praktikujícího křesťana se satan snaží znovu zdiskreditovat a odpojit od Boha. Boj víry. (Ef. 6,10-17)
 • Věřící člověk žije v radosti ze spasení navzdory těžkostem v životě (ap. Pavel). (2.Kor. 4,8-18)
 • Za darovanou milost cítí vděčnost (vědomí nesplatitelnosti tohoto daru), takže se člověk dává celé do služeb Bohu. (Řím. 8,32)