DOROST TŘANOVICE

Pamatuj na svého Stvořitele dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky,o kterých řekneš : Nemám je rád!

 Dříve než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne.

Kazatel 12:1-2