DOROST TŘANOVICE

Pamatuj na svého Stvořitele dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky,o kterých řekneš : Nemám je rád!

 Dříve než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne.

Kazatel 12:1-2


 Příští dorost: 10.8

od: 18.00

Vedení:  Nela:Janka 

Přineste si každý s sebou nějaký polštář na kterém budete sedět


modlitebko je vždy v PONDĚLÍ od 17:00

Termín letního pobytu: 29.7-3.8

Kalendář akcí

Mládežové stránky